SKRN

Stichting Kenniscentrum Relaties Nederland (SKRN) stelt zich ten doel kennis over relaties te bevorderen en deze kennis te integreren in de samenleving, opdat het welzijn van mensen verhoogd wordt. Het gaat hierbij met name om (aanstaande) ouders/verzorgers, hun onderlinge relatie en hun persoonlijke welzijn. Uitgangspunt is dat het welzijn van kinderen het meest gebaat is bij het welzijn van hun ouders/verzorgers.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van praktijkgericht en/of wetenschappelijk onderzoek, en het bieden en ontwikkelen van coaching, training en scholing.